Wednesday, April 18, 2007

Kundkontakter

Innan jag öppnade min internetbutik oroade jag mig lite för att kundkontakterna kommer att vara ytliga och opersonliga p.g.a. av man sällan träffas personligen. Nu har jag till min stora glädje fått märka, att så är inte alls fallet! Det kan också vara mycket givande att hålla kontakt per telefon och e-post. Jag har fått varma tack, uppmuntrande meddelanden och en massa positiv feedback. TACK till er alla! Vi håller kontakt också i fortsättningen!

No comments: